Personvernpolicy

Personvernpolicy

For oss i Apofemme Scandinavia er tillit og fornøyde kunder den aller største ressursen. Denne tilliten utgjør selve grunnlaget for virksomheten vår. Din sikkerhet og tilfredshet vil alltid være en prioritet for oss, og vi tror at dette vil skape enda mer tillit. Kundenes integritet bygger på vår respekt for det personvernet alle bør oppleve når man handler produkter eller tjenester via internett.

Vi sikrer og ivaretar vår personvernpolicy ved å behandle all informasjon kunden oppgir på en varsom og ansvarlig måte. I alle sammenhenger hvor personopplysninger og annen viktig informasjon behandles av Apofemme Scandinavia, eller av en tredjepart for Apofemme Scandinavias regning, vil alle mulige tiltak iverksettes for å beskytte kundeopplysninger mot uautorisert tilgang, innsyn, spredning, endring og ødeleggelse.

Med denne policy ønsker vi å informere deg mer detaljert om hvordan vi tar ditt personvern på alvor. Samtidig er det svært viktig at du alltid har muligheten til å kontakte oss med eventuelle klager. Uansett hvorfor du kontakter oss, vil ditt personvern alltid bli ivaretatt.

Personopplysninger

Apofemme Scandinavia vil alltid beskytte og ivareta ditt personvern. Vi vil alltid strebe etter å verne om dine unike personopplysninger på en respektfull og korrekt måte. Vårt mål er å etterstrebe og etterleve alle til enhver tid gjeldende direktiver, lover og regler for personvern. Denne policyen vil blant annet hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon Apofemme Scandinavia samler inn og hvordan den brukes. Ved å akseptere vår policy på nettsiden når du oppgir informasjon eller handler, samtykker du samtidig til at dine personopplysninger behandles som beskrevet nedenfor.

Apofemme Scandinavia AB, med organisasjonsnummer 559283–5721, er et svensk aksjeselskap med hovedsete i Stockholm. Adressen vår er Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm, Sverige.
Selskapet er ansvarlig for dine personopplysninger, samt hvordan disse behandles.

Slik behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene du legger igjen når du bestiller. Disse samles inn av Apofemme via ulike cookies. Personopplysninger som behandles av Apofemme Scandinavia er personnummer, navn, e-postadresse, kjøps-, betalings- og ordrehistorikk, betalingsmåte, leveranseadresse, IP-adresse og telefonnummer.

Hvordan behandles personopplysningene dine?

Opplysningene oppgir kan blant annet bli brukt til identifisering, direkte markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og statistikk. Opplysningene kan også brukes til utsendelse av post, SMS og e-post, samt til markedsføring og informasjon. Du har alltid rett til å avstå fra slik kontakt hvis du ønsker det. Du kan selvfølgelig når som helst kontakte oss for å avslutte markedsføringen mot deg som kunde på Apofemme.no.

Opplysningene du oppgir kan brukes til analyse av kjøpsatferd. Hensikten er å tilby best og mest mulig relevant informasjon og markedsføring, samt forbedre Apofemme.no.

Personnummeret ditt kan også behandles i forbindelse med kjøp på oppdrag av (eller på grunn av krav fra) Klarna AB, som trenger dette til kredittopplysningsformål. Se Klarnas vilkår her.

Bruken av opplysninger kan innebære kontroll og samkjøring med andre register. Opplysningene kan samkjøres eller deles med myndigheter eller samarbeidspartnere, men vi vil alltid respektere ditt personvern.

Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi følger alle lover og direktiv for å beskytte opplysningene dine. Vi har innført flere sikkerhetstiltak for å sikre trygg oppbevaring av personopplysninger som behandles av oss: Vi har implementert sikkerhetsrutiner, samt tekniske og organisatoriske tiltak for å verne om dine personopplysninger, f.eks. SSL sertifiseringsteknologi for nettlesere. I tillegg har vi avanserte brannmurer og antivirusprogram som beskytter og forhindrer uautorisert tilgang til serveren og nettverket vårt. Tilgangen til områder der personopplysninger oppbevares, er strengt beskyttet av Beebyte AB.

Apofemme.no benytter seg også av SSL (Secure Socket Later), som er en trygg protokoll for sikker dataoverføring via internett (eller andre nettverk). Du som kunde må kontrollere at SSL ikke er avslått i innstillingene for nettleseren. Vi bruker selvfølgelig også enveiskryptering. Alt for din sikkerhet.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Når du aksepterer kundeforholdet (gjennom kjøp) hos Apofemme.no, lagres opplysningene helt til du aktivt ber oss om å fjerne deg fra kunderegisteret vårt. Du kan når som helst avregistrere deg som kunde.

Legg merke til at opplysninger aldri lagres lenger enn hva som er tillatt i henhold til personopplysningsloven. Vi etterlever samtlige direktiver.

Kan jeg endre de opplysningene som lagres?

Ifølge gjeldende personopplysningslov har du en gang per kalenderår rett til å be om utskrift av registrerte personopplysninger og informasjon om hvordan disse brukes, uansett hvordan opplysningene samles inn. For å motta denne informasjonen må du sende oss en skriftlig forespørsel. Ifølge personopplysningsloven skal denne forespørselen signeres og sendes med post til adressen som oppgis på Apofemme.no. Forespørselen sendes som rekommandert brev, der avsenderopplysninger og ønsket om utdrag tydelig fremkommer. Den kan altså ikke sendes som e-post.

Apofemme.no vil alltid sørge for at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Hvis noen av opplysningene du har oppgitt til Apofemme.no endres, f.eks. ved endring av e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger – ber vi deg vennligst informere oss om riktige opplysninger. Dette gjør du ved å sende en e-post til kundeservice på Apofemme.no. Du kan når som helst be om korrigering, blokkering eller sletting av personopplysninger.

Det er viktig å merke seg at personopplysninger ikke brukes til direkte markedføringsformål hvis du motsetter deg slik behandling. Du har når som helst rett til å tilbakekalle et gitt samtykke til behandling av personopplysninger. Vi respekterer personvernet ditt.

Lenkar

Det kan eksistere lenker på hjemmesiden vår som viser til andre nettsider. Vi kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsider.

Vår policy for behandling av personopplysninger – GDPR

Innledning og formål

Formålet med vår policy er å sikre at Apofemme Scandinavia behandler personopplysninger i henhold til EUs siste databeskyttelsesforordning (General Data Pretection Regulation – GDPR). Policyen omfatter all behandling der personopplysninger inngår, og omfatter både strukturert og ustrukturert data.

Vår policy er forankret hos alle våre ansatte.

Praksis og revisjon

Styret har ansvar for at behandlingen av personopplysninger følger vår policy.

Policyen skal fastsettes av styret minst en gang i året og oppdateres etter behov.

Jonnie Hiltula (administrerende direktør) er ansvarlig for å lede prosessen med årlig oppdatering av policyen etter nye og endrede regelverk.

Policyen gjelder for selskapets administrerende direktør, ansatte og oppdragstakere berørt av Apofemme Scandinavias virksomhet.

Organisasjon og ansvar

Administrerende direktør har det overordnende ansvaret for innholdet i policyen, samt at den implementeres og etterleves i virksomheten. Administrerende direktør kan delegere ansvaret og implementeringen til en egnet person i selskapet.

Alle ansatte er ansvarlige for å handle i samsvar med denne policyen og hva den ønsker å sikre.

Behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysninger skal skje etter følgende prinsipper:

Lovlighet

Formålsbegrensning

Dataminimering

Riktighet

Lagringsbegrensning

Integritet og fortrolighet

Når det gjelder betalingstjenester, er Klarna AB ytterst ansvarlig for behandling av personopplysninger og annen data forenlig med deres virksomhet.

Vår behandling av opplysninger skal løpende dokumenteres i det svenske Behandlingsregisteret.

Oppfølging og evaluering av hvordan personopplysninger håndteres skal skje minst en gang i året.

Eventuelle hendelser knyttet til personopplysninger vi behandler skal uten forsinkelse meldes fra til administrerende direktør. Vedkommende skal uten unødvendig forsinkelse, og senest innen 72 timer, rapportere hendelsen til Datainspektionen og ellers iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med hendelsen.

Vårt krav om at personopplysninger behandles i samsvar med GDPR skal alltid gjelde ved anskaffelse og utvikling av IT-.løsninger, tredjepartsintegrasjoner- og tjenester og skal være en del av kravspesifikasjonen ved eventuelle avtaler.

Sikker betaling med

Abonner på vårt nyhetsbrev og motta aller siste produkter og tilbud